Privacy policy

Politika o varstvu osebnih podatkov

Uvod

V podjetju Dhimahi d.o.o. se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skrbno in skladno s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter z njimi sprejetimi temeljnimi načeli varstva osebnih podatkov. Za ustrezno in zakonito obdelavo osebnih podatkov in njihovo varnost imamo sprejet Pravilnik o varstvu osebnih podatkov in interne akte.

Za lažje razumevanje načina, kako zbiramo in obdelujemo osebne podatke vseh strank, s katerimi sodelujemo v kakršnikoli obliki, bodisi gre za fizične ali pravne osebe, spodaj objavljamo Politiko o varstvu osebnih podatkov.

O upravljavcu

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje:

Dhimahi d.o.o.
Hrvaška ulica 4
1000 Ljubljana
Slovenija.

Obdelava podatkov

V sklopu opravljanja svoje poslovne dejavnosti za pred-pogodbene in pogodbene namene lahko obdelujemo naslednje osebne podatke: ime in priimek, poslovni e-naslov oz. drugi e-poštni naslov, ki ste nam ga posredovali, podjetje, v katerem ste zaposleni, poslovni položaj, telefonska številka.

Za prijave na razpisana delovna mesta dodatno obdelujemo še vaš življenjepis (CV).

Pridobivanje osebnih podatkov

V podjetju pridobivamo osebne podatke na način, ki nam ga posredujete sami, kar šteje za vašo izrecno privolitev, na primer preko e-pošte, telefona, družbenih medijev ali pa z nami stopite v kontakt neposredno.

Podatke zbiramo tudi na podlagi delovnega razmerja z zaposlenimi ali drugimi osebami, ki za družbo opravljajo storitve na podlagi pogodbe ali drugega zavezujočega dogovora. Podatke zbiramo tudi takrat, ko z nami sklenete pogodbeno sodelovanje (stranka, poslovni partner, podizvajalec), bodisi v vlogi upravljavca ali obdelovalca.

Določene podatke lahko pridobivamo tudi preko javnih virov, ko je to dovoljeno z zakonom.

Pravna podlaga obdelave osebnih podatkov

Podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve v primeru, ko nas sami kontaktirate (npr.: prostovoljno pošljete prošnjo za delo s svojim življenjepisom).

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov zaposlenih in drugih oseb, ki za družbo opravljajo storitve na podlagi pogodbe ali drugega zavezujočega dogovora, je delovnopravna zakonodaja in pogodbeno razmerje.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov je tudi sklenitev in izvajanje pogodbe z nami in izvajanje pogodbenih obveznosti (pogodba o določeni storitvi, vzdrževalna pogodba, pogodba o partnerstvu, pogodba s podizvajalci, itn.).

Osebne podatke obdelujemo tudi zaradi svojih zakonitih interesov, 1) vezanih na izvajanje naše poslovne dejavnosti, kot so pridobivanje poslovnih priložnosti, grajenje in vzdrževanje dobrega poslovnega odnosa, 2) za zagotavljanja informacijske varnosti, 3) iz pravnih, poslovnih ali varnostnih razlogov.

Namen obdelave

Osebne podatke zaposlenih in drugih oseb, ki za družbo opravljajo storitve na podlagi pogodbe ali drugega zavezujočega dogovora, zbiramo z namenom za izvajanje pogodbe o zaposlitvi, za statistična raziskovanja, druge uradne namene in za uveljavljanje pravic posameznika, na katerega se podatki nanašajo

V okviru pred-pogodbenih in pogodbenih namenov lahko vaše podatke uporabimo za:

 • izvajanje pred-pogodbenih aktivnosti, sklenitev pogodbe in izvajanje pogodbenih obveznosti,
 • nudenje učinkovite uporabniške podpore ter grajenja dobrega poslovnega odnosa s sedanjimi in potencialnimi strankami,
 • izboljšanje in razvoj naših rešitev in storitev ter njihovo prilagajanje zakonskim spremembam in nadgradnjam,
 • diagnosticiranje tehničnih težav, analiziranje trendov in za namene tehničnega upravljanja spletnih strani.

Kadar obdelujemo vaše osebne podatke na podlagi vaše privolitve, lahko kadarkoli prekličete dano soglasje, če nam pošljete elektronski naslov na contact@dhimahi.com.

Piškotki in spletna tehnologija

Na spletni strani ne uporabljamo piškotkov.

Uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke uporabljajo naši zaposleni oziroma osebe, ki opravljajo za nas delo, v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil, pri čemer jih veže obveznost varovanja osebnih podatkov kot zaupnih.

 • Zunanji izvajalci storitev - Za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti sodelujemo tudi z izbranimi zunanjimi izvajalci storitev (računovodski servis, zunanja strokovna služba za varnost pri delu, medicina dela, IT storitve vzdrževanja, hrambe, ...).
 • Posredovanje podatkov drugim uporabnikom - Vaše osebne podatke smo na podlagi zakonskih določil lahko dolžni na zahtevo posredovati drugim prejemnikom, ki imajo zakonsko podlago za takšno zahtevo. To so predvsem državni organi (kot npr. FURS, sodišča, policija …) in drugi nosilci javnih pooblastil.

Posredovanje osebnih podatkov

Vaših podatkov ne posredujemo tretjim osebam.

Iznos v tretje države

Vaših podatkov ne posredujemo v tretje države brez vaše izrecne privolitve.

Obdobje hrambe

Obdobje hrambe osebnih podatkov se razlikuje na podlagi meril posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo skladno z določeno zakonodajo.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi vaše privolitve, hranimo, dokler obstaja namen za njihovo zbiranje oziroma do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Določeni podatki se hranijo tudi iz razloga dokazovanja skladnosti z vašimi zahtevami.

Vaše pravice

Skladno s splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate ob pravici do preklica svojega soglasja za obdelavo osebnih podatkov še naslednje pravice:

 • Dostop do vaših osebnih podatkov in popravek netočnih podatkov - Pravico imate od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki, kateri in pravico dostopa do teh podatkov, informacije o namenu obdelave, uporabnikih, rokih hrambe in ostale informacije, ki jih vsebujejo te Informacije. Pravico imate, da popravimo morebitne netočne podatke v zvezi z vami. Prosimo vas, da nas obvestite o kakršnih koli spremembah svojih osebnih podatkov, ki jih imamo o vas, da so lahko podatki točni in ažurni.
 • Pravica do izbrisa podatkov - V primeru, da obdelava osebnih podatkov temelji na vaši privolitvi, le-to lahko kadarkoli pisno prekličete. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi take privolitve pred njenim preklicem. Imate pravico zahtevati izbris podatkov: če osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani; če so bili osebni podatki obdelani nezakonito; osebne podatke je treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali slovenskim pravom. Pravica do izbrisa je omejena v primeru, da je obdelava osebnih podatkov potrebna, kot določa 17. člen Splošne Uredbe. Pravico imate zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov v skladu z 18. členom Splošne Uredbe.
 • Pravica do prenosljivosti podatkov - Pravico imate, da svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, prejmete v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico imate, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z vašimi zahtevami v mejah in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja (če temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi ali pogodbi in če se osebni podatki obdelujejo avtomatizirano in če je to tehnično izvedljivo).
 • Pravica do ugovora obdelavi na podlagi zakonitega in/ali upravičenega interesa - Na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, imate pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem in/ali upravičenem interesu. Take vaše osebne podatke bomo prenehali obdelovati, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
 • Pravica do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije - Če menite, da se vaši osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.

Kontakt upravljavca

Skladno s splošno uredbo EU o varstvu podatkov imate ob pravici do preklica svojega soglasja za obdelavo osebnih podatkov še naslednje pravice:

Odgovorna oseba v podjetju: Emilija Kercan, Vodja zalednih služb
E-naslov: contact@dhimahi.com
Telefon: +386 1 810 90 40